‘Laagdrempelig en efficiënt advies bij ingewikkelde casus’

‘Ik geloof er écht in,’ zegt Suzanne de Jong, team- en zorgcoördinator bij Youké. ‘Ik geloof in Ask Expertise als digitaal platform waar gezinswerkers uit de buurtteams en andere zorgverleners vanuit de gemeentelijk toegang laagdrempelig en efficiënt uit verschillende hoeken advies kunnen krijgen bij een ingewikkelde casus. Zo kan het platform integraal antwoord geven op complexe vragen. Ook kan het platform bijdragen aan een functionele relatie tussen instanties die vanuit de gemeente zorg leveren en de specialistische en aanvullende zorg.’

Youké staat voor sterke jeugd. De naam zegt het al: ‘Jij bent oké’, welk talent, welke kleur en welke achtergrond je ook meeneemt. Het doel van de zorg die Youké biedt is dat kinderen en jongeren met ‘multiproblematiek’ zo veel mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

‘Belangrijk voor ons is dat gemeentelijke zorgverleners, zoals medewerkers van buurtteams, ons snel en gemakkelijk weten te vinden,’ zegt De Jong. ‘Veel gezinswerkers in de wijk komen uit de specialistische zorg, nu werken ze breder, krijgen met problemen te maken waar ze voorheen nooit mee in aanraking kwamen. Natuurlijk roept dat dan vragen op. Maar hoe stel je die? Iedereen in je netwerk bellen? Maar iedereen is druk, dus vaak moeilijk te bereiken. De gezinswerker heeft geen ochtend de tijd om twintig mensen af te bellen. Met het digitale platform – en zeker nu met de app – van Ask Expertise kunnen de gezinswerkers hun vraag bijvoorbeeld aan het eind van de dag in hun computer intikken en later onderweg in de app kijken welke reacties er zijn. Dat werkt efficiënt.’

Meerwaarde platform
Als reactie op de transitie van zorg naar gemeenten in 2015 besloten vijf jeugdorganisaties het Netwerk voor Jeugd op te richten en samen met Byveo een platform te ontwikkelen voor consultatie en advies. Er moest een brug worden geslagen tussen verschillende vormen van aanvullende zorg, expertise moest bij elkaar worden gebracht. De Jong: ‘De intentie was vragen rond multiproblematiek gemakkelijk te kunnen delen en de zorg te ontschotten. Bovendien ben je met een digitaal platform niet afhankelijk van de bereikbaarheid van mensen. We zijn gestart met een pilot met twee buurtteams, in juni 2017 is het platform uitgerold over alle teams in de wijk. Ook zijn steeds meer aanvullende zorgorganisaties aangehaakt, uit de eerste lijn maar ook uit de GGZ, Jeugd-GGZ en jeugd- en opvoedhulp. En het platform is uitgebreid met een app. Dit alles vergroot de meerwaarde van het digitale platform.’

Preventieve specialistische zorg
Suzanne de Jong vertrouwt erop dat het platform steeds meer gebruikt wordt en ook binnen de aanvullende specialistische zorg een steeds belangrijkere rol gaat spelen. ‘Ik hoop dat de zorgverleners uit de gemeentelijke toegang door goede adviezen via het platform sneller signaleren wanneer specialistische zorg nodig is. Door deze zorg snel en preventief in te zetten, kan hopelijk worden voorkomen dat een cliënt daarna langer specialistisch begeleid moet worden. Het maakt de zorg efficiënter, dat scheelt in de kosten. Ook hoop ik dat medewerkers in de aanvullende zorg elkáár via Ask Expertise straks beter weten te vinden. Als wij bij Youké een kind begeleiden en er sprake is van verslavingsproblematiek bij een van de ouders, moeten wij andere specialistische hulp inschakelen, zoals verslavingszorg. Ask Expertise kan ons hierbij helpen.’

Hakkie-takkie
Voor de ondernemers achter Byveo is de zorg soms een ‘trage’ sector’, beseft De Jong. ‘We hebben met mensen te maken, we kunnen niet altijd hakkie-takkie even snel doorpakken. Tijdens de ontwikkeling van het platform hadden we veel te maken met Ivan, Stephan en Bram. Zij luisteren goed, spreken de taal van de zorg en vertalen dit naar goede ICT-oplossingen.’

Consultatie en advies
De Jong benadrukt dat het platform ‘geen marktplaats is voor aanbieders van specialistische zorg’. Het gaat om consultatie en advies. Belangrijk is dat professionals in de specialistische zorg hun profielen goed bijhouden, pas dan kan het systeem vragen koppelen aan de juiste expertise. ‘Wij hebben binnen Youké afdeling START, één loket voor alle verwijzers en ouders. Hier werken gedragswetenschappers, zij weten de weg binnen onze organisatie. Zij zijn aangesloten op Ask Expertise. Dus niet al onze 300 medewerkers, dat zou een chaos worden. Ook hebben we een gedragscode geformuleerd. Daarin staat bijvoorbeeld binnen welke termijn een vraag beantwoord moet worden. We hebben ons als organisatie gecommitteerd aan Ask Expertise, we zijn er daarom samen verantwoordelijk voor dat het een succes wordt.’

 

 

Suzanne de Jong
Youké
Youké biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland.
www.youke.nl