Marenne van Kempen
Bestuurder Lokalis

Lokalis
Lokalis biedt in de stad Utrecht in buurtteams hoogwaardige ambulante basishulp voor jeugd en gezinnen, volgens het motto: één gezin, één plan, één hulpverlener.
http://www.lokalis.nl.

‘Ask Expertise app dé manier om kennis bij collega’s op te halen’
De 300 professionals van Lokalis in Utrecht bieden ambulante hulp aan jeugd en gezinnen. Velen maakten de omslag van specialistische naar generalistische hulp. ‘Ze ondersteunen nu op alle gebieden waar de klant problemen mee heeft’, zegt Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis. ‘We hebben daarom behoefte aan een eigentijds en gebruiksvriendelijk hulpmiddel waarmee onze professionals snel kennis kunnen ophalen bij hun collega’s. Dat is de Ask Expertise app.’

De professionals van Lokalis werken verdeeld over 18 buurtteams en 2 schoolteams. Ze ondersteunen gezinnen, kinderen en jongeren bij bijvoorbeeld opvoedproblemen, schulden, verslaving en alle andere psychosociale problemen. Om goede basiszorg te kunnen leveren, moeten de zorgverleners ‘van alles wat weten’. Dat is lastig, want voor de transitie in 2015 werkte het grootste deel van deze professionals in de specialistische zorg. Van Kempen: ‘Om hun werk goed te kunnen doen, hebben onze medewerkers een goede toegang nodig tot professionals die speciale kennis is huis hebben, zowel binnen als buiten het eigen team. Het is onmogelijk om overal van op de hoogte te zijn en ondoenlijk om voor één vraag twintig mensen te bellen. Dit zou veel te veel tijd kosten. Deze mensen zijn vaak onderweg, bij een klant of in overleg. Alleen mensen uit je eigen netwerk bellen is geen oplossing, dan doe je de klant tekort. Die heeft recht op de beste ondersteuning, dan moet je wel weten wie de meest passende kennis en expertise in huis heeft. Via de Ask Expertise app kunnen zij nu op een moment dat het uitkomt hun vraag stellen en binnen een paar dagen het antwoord bekijken.’
Er is nog een andere reden waarom de Ask Expertise app belangrijk is voor de medewerkers van Lokalis. ‘Sinds de transitie vindt de verwijzing van klanten naar specialistische hulp plaats via de buurtteams’, vertelt Van Kempen. ‘Wij moeten dus weten wie waar verstand van heeft.’

Dagelijkse routine
Lokalis werkt al langer samen met de gespecialiseerde ict’ers van Byveo aan de ontwikkeling van het platform. De eerste jaren was het platform alleen te bereiken via de computer. Sinds 2017 kunnen de medewerkers ook gebruikmaken van de Ask Expertise app. Van Kempen: ‘Onze medewerkers zijn vaak onderweg en werken steeds meer met hun smartphone. We verwachten dat de app onze medewerkers uitnodigt om het platform veelvuldig te gebruiken. Ik hoop dat Ask Expertise voor zorgverleners in het sociale domein net zo vertrouwd wordt als LinkedIn voor ondernemers. Hoe eenvoudiger het gebruik en hoe relevanter de kennis die opgehaald wordt, hoe meer de app gebruikt zal worden. Dan wordt het dagelijkse routine.’

Aantrekkelijk voor externe partijen
Nu de app aan het platform toegevoegd is, is het geheel ook aantrekkelijker voor externe partijen. ‘Ideaal is als alle mensen die betrokken zijn bij jeugd en gezin, zijn aangesloten op het platform. Ik denk dan aan specialistische zorg, vrijgevestigde experts en misschien bepaalde diensten van de gemeente. Misschien dat op de lange termijn ook scholen, kinderopvang en andere partners in het gewone leven kunnen aansluiten en dat ouders via het platform vragen kunnen stellen. Ook zij moeten toegang hebben tot kennis en expertise om goede keuzes te kunnen maken.’
Van Kempen: ‘Om het platform en de app goed te laten functioneren moet iedereen die aangesloten is, secuur zijn profiel invullen, bijvoorbeeld door aan te vinken wat de persoonlijke expertise is. Dat geeft het systeem de mogelijkheid een goede match te maken tussen vraag en antwoord. Naarmate de database meer gevuld raakt, zal het systeem ook steeds beter kunnen verwijzen naar eerdere antwoorden.’

Samenwerking met Byveo
Van Kempen is tevreden over de samenwerking met Byveo: ‘Zij verdiepen zich echt in de materie en luisteren naar ons. Daar zetten zij hun eigen expertise naast. Het was in het begin zoeken, voor ons en voor de mensen van Byveo. Dit heeft van hen veel geduld gevraagd. Ook zij hebben geïnvesteerd, de kosten gingen voor de baten uit. Nu werken we met goede contracten en heldere afspraken. Er staat nu een mooi hulpmiddel dat alleen nog maar mooier kan worden.’