‘Gemeente Utrecht ondersteunt start Ask Expertise’

‘Om gezinnen en cliënten in onze gemeente goed te kunnen helpen, moeten buurtteamwerkers op een eenvoudige manier aan ondersteunende informatie kunnen komen. Als partijen in de jeugdzorg Ask Expertise een goed instrument vinden om te consulteren, ondersteunen we dat als gemeente’, zegt Hélène Bos, accounthouder van de gemeente Utrecht. Daarom hebben we eenmalig voor het eerste jaar een gedeelte van de kosten van Ask Expertise voor onze rekening genomen.

De gemeente Utrecht is niet betrokken bij de inhoud en de werking van het platform en de app van Ask Expertise. Dat laat de gemeente graag over aan de gebruikers zelf. Voor de bestuurders is wel duidelijk dat de gezinswerkers – generalisten – in de twintig buurtteams in de stad een mogelijkheid moeten hebben om op een eenvoudige manier informatie te vragen. Bij elkaar en bij medewerkers in de aanvullende specialistische (jeugd)zorg. Bos: ‘Sinds de transitie in 2015 is de verantwoordelijkheid van zorg voor jeugd en gezin verplaatst van provincies naar gemeenten. Wij zijn nu als gemeente verantwoordelijk dat Utrechtse gezinnen indien nodig goede zorg krijgen. Organisaties als Lokalis en Buurtteam Sociaal geven wij de opdracht de basiszorg op een goede manier te bieden en altijd scherp te blijven op wat een gezin nodig heeft. Dat willen we ook faciliteren. Daarom hebben we voor één jaar een gedeelte van de kosten voor Ask Expertise op ons genomen. In die tijd kan Byveo samen met de gebruikers het platform en de app verder ontwikkelen. We willen graag helpen de trein aan het rijden te krijgen. Ons belang is dat gezinnen die begeleiding nodig hebben, goed geholpen worden.’

Blij
De gedachte nu is dat het een succes wordt. De betrokken partijen geloven in Ask Expertise, daarom is de gemeente Utrecht hierin ook meegegaan. Bos: ‘Wij hopen dat op het forum straks goede vragen en goede antwoorden staan. En dat zich een database ontwikkelt waaruit vragen nog sneller beantwoord kunnen worden. Wij wensen dat generalisten in de buurtteams en medewerkers in de aanvullende zorg blij worden van dit instrument. Dat ze hiermee gestut en gesteund worden om hun belangrijke werk voor gezinnen en cliënten goed uit te kunnen voeren.’


Hélène Bos

accounthouder gemeente Utrecht