Privacy & Cookie Beleid

Byveo B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zullen de nodige zorgvuldigheid betrachten als het om uw persoonlijke gegevens gaat. Byveo verwerkt en gebruikt informatie van en over u in overeenstemming met dit Privacy- en Cookie Beleid (“Beleid”).

Het beleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze Website, evenals de rechten op toegang en verbetering van deze persoonsgegevens. Termen in hoofdletters in dit beleid hebben de betekenis zoals gedefinieerd in Ask Expertise Gebruiksvoorwaarden .

Het beleid is van toepassing op (Aspirant) Gebruikers van ask.by-universe.com., alsmede op alle andere bezoekers van de website. U wordt daarom geadviseerd het Beleid aandachtig te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?
Byveo B.V., (“ASK Expertise”) is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. ASK Expertise heeft haar maatschappelijke zetel te 3862 PD Nijkerk, aan de Barneveldseweg 132 en is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56331924.

De persoonlijke gegevens die worden verwerkt door ASK Expertise zijn geregistreerd bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder registratienummer 1531773

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. ASK Expertise is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites die verwijzen naar deze website of die gekoppeld zijn. Dit beleid is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op of via deze andere externe sites.

Hoe wordt uw persoonlijke informatie verzameld?
U kunt op een aantal manieren uw persoonlijke informatie delen met ASK Expertise, bijvoorbeeld:

tijdens Registratie terwijl u een aanvraag doet voor een lidmaatschap;

als u ervoor kiest om uw lidmaatschap te upgraden;

terwijl u de Website gebruikt (bijvoorbeeld tijdens het personaliseren van uw profiel, het inschrijven voor de nieuwsbrief van ASK Expertise of het uploaden en plaatsen van inhoud);

bij de communicatie met ASK Expertise per e-mail, telefonisch of schriftelijk;

wanneer u Kredietpunten verdient of koopt;

sommige informatie wordt automatisch verzameld. Deze automatisch gegenereerde informatie bestaat bijvoorbeeld uit uw IP-adres of de browser die u gebruikt (zie ook hierna onder 6).

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt?
Wanneer u een aanvraag doet voor een lidmaatschap, zal ASK Expertise u vragen om persoonlijke informatie, zoals uw naam, woonplaats, land, e-mailadres, tijdzone, geboortedatum, geslacht, expertise en werkgever, alsmede aanvullende informatie over uw huidige werksituatie, telefoonnummer en KvK-nummer.

U kunt ervoor kiezen om uw profiel aan te passen door het bewerken van het profiel, bijvoorbeeld door het uploaden van een profielfoto of andere informatie over uzelf, zoals uw opleiding en/of uw werkervaring. Wanneer u ervoor kiest om uw werkervaring te bewerken, zal ASK Expertise u bijvoorbeeld vragen naar de duur, de functie, uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden en de naam en het adres van uw (ex-) werkgever.

U kunt er ook voor kiezen om uw gratis Premium lidmaatschap te upgraden naar een Silver of Gold lidmaatschap, of u kunt ervoor kiezen om uw Zilver-lidmaatschap te upgraden naar een Goud-lidmaatschap. Om uw lidmaatschap te upgraden, zal ASK Expertise verzoeken om uw factuur- en betalingsinformatie zoals creditcardinformatie.

Als gebruiker van ASK Expertise zult u Kredietpunten kunnen verdienen en kopen. Als u deze Kredietpunten koopt, zal ASK Expertise u vragen om uw factuurgegevens. Bovendien is het mogelijk om producten en/of diensten te verkopen, in welk geval uw factuurgegevens vereist zijn, zoals betalingsinformatie, leveringsadres, etc.

Wanneer u ervoor kiest om uw informatie/content te delen op ASK Expertise, kunt u niet alleen persoonlijke informatie van uzelf, maar ook persoonlijke informatie van anderen bekend maken. Houd er rekening mee dat u in het laatste geval een voorafgaande schriftelijke toestemming van die persoon (en) dient te verkrijgen. ASK Expertise is niet verantwoordelijk voor de ongeoorloofde bekendmaking van gegevens van derden door u via de Website.

ASK Expertise zal u ook vragen om uw naam en adres op te geven wanneer u contact opneemt met ASK Expertise. U moet uw e-mailadres op geven.

Voor welke doeleinden is uw verwerkte persoonlijke gegevens?
ASK Expertise verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Om uw account en lidmaatschap te beheren;

Om u in staat te stellen uw informatie te delen en te communiceren met andere gebruikers en in de interactieve functies van ASK Expertise te participeren, zoals het delen van uw profiel aan niet-geregistreerde gebruikers, uw vcard (na uw toestemming);

Om andere gebruikers op de hoogte te stellen van uw activiteiten (na uw toestemming);

Om met u te communiceren (zoals het reageren op uw vragen of opmerkingen) of, indien u ervoor kiest om dergelijke informatie te ontvangen, om u te informeren en u informatie te sturen over ASK Expertise en/ of derden (zoals onze maandelijkse nieuwsbrief, speciale aanbiedingen en/of nieuwe functies en diensten of andere nieuwsbrieven met betrekking tot ASK Expertise);

Om Advertenties te plaatsen die zijn aangepast aan uw behoeften;

Om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt gepresenteerd op de voor u, uw pc of de pc van andere eindgebruikers, meest effectieve manier;

Om onbevoegd en/of onwettig gebruik van uw Account te voorkomen of te stoppen;

Om anonieme statistische gegevens zoals Google Analytics te verzamelen.

Met wie deelt ASK Expertise uw persoonlijke gegevens?
Alle profielen zijn zichtbaar voor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers (na uw toestemming). Gebruikers kunnen de privacy-instellingen aanpassen, zodat de profielinformatie en/of werkgroepinformatie is niet zichtbaar voor anderen behalve u zelf.

Met uw toestemming kan ASK Expertise uw persoonlijke informatie met andere gebruikers delen. Nadat uw registratie is voltooid en u uw account hebt ontvangen, kan ASK Expertise andere gebruikers in uw netwerk op de hoogte stellen dat een nieuwe gebruiker (u) in het netwerk is aangesloten door uw naam, woonplaats en land van verblijf met hen te delen. Bovendien zal, als u een bezoek brengt aan het profiel van een andere gebruiker, de gebruiker wiens profiel u hebt bezocht een melding ontvangen die uw naam openbaar maakt. Alle kennisgevingen kunnen worden beoordeeld op de kennisgevingspagina op de portal.

Bovendien kan ASK Expertise uw persoonlijke informatie overdragen aan aan haar gelieerde bedrijven. ASK Expertise kan uw persoonlijke informatie ook te verstrekken aan derden, die fungeren als een verwerker in opdracht van ASK Expertise. Deze zal uw persoonlijke gegevens verwerken volgens de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van het ASK Expertise. ASK Expertise zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een andere dringende legitieme behoefte om dit te doen. Indien ASK Expertise activiteiten of activa koopt of verkoopt, mag ASK Expertise uw persoonsgegevens openbaren aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa, mocht dat nodig zijn.

Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend worden geplaatst en verwerkt op servers binnen de Europese Economische Gemeenschap (“EEC”) en die voorzien zijn van hetzelfde niveau van gegevensbeswcherming zoals van toepassing binnen de EER.

Wat zijn cookies en hoe wordt ASK Expertise gebruik van maken?
ASK Expertise maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. Dit stelt ASK Expertise in staat om uw computer bij een volgend bezoek te herkennen Door dit te doen, is ASK Expertise in staat om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.

De cookies die worden opgeslagen op uw computer blijven geldig voor onbepaalde tijd na uw eerste bezoek van ASK Expertise. Door het veranderen van de instellingen in uw webbrowser, kunt u regelen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Door het veranderen van de instellingen, kunt u ook regelen dat uw browser geen cookies van ASK Expertise accepteert tijdens een volgend gebruik. Echter, als uw browser geen cookies accepteert van de Website, bent u niet in staat om alle functies van de website te gebruiken of toegang te hebben tot (delen van) de Website.

Hoe en hoe lang wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
De overdracht, opslag en verwerking van persoonlijke gegevens die verzameld wordt door ASK Expertise is beveiligd door middel van de huidige, gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

ASK Expertise zal in principe uw persoonlijke gegevens niet langer behouden dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij er dwingende redenen of andere wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens voor een langere periode vast te houden.

Wat zijn uw rechten?
In uw profiel kunt u persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, inkijken en wijzigen, behalve als dergelijke persoonlijke informatie is gemarkeerd als zijnde verplicht door ASK Expertise.

U kunt ook aangeven wie uw profiel mag inzien (“Mijn contacten”, “Contacten van mijn contacten”, “Iedereen”, “Prive”, “Alleen Groepen”, “Contacten en Groepen”) en of u informatie wilt ontvangen van ASK Expertise, andere Gebruikers en/of derden.

Desondanks kunt u te allen tijde toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en correctie vragen en/of verwijdering van uw persoonlijke gegevens indien de gegevens niet correct of irrelevant zijn voor het hierboven genoemde doel.

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens ASK Expertise heeft opgenomen over u of als u details die u zelf niet kunt wijzigen, wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met ASK Expertise op info@askexpertise.nl. Zorg ervoor dat u uw contactgegevens vermeldt in de e-mail.

Mogen minderjarigen ASK Expertise gebruiken?
Als u nog geen zestien jaar oud bent, bent u verplicht om ??schriftelijke toestemming van uw ouders en/of voogd te verkrijgen voordat u een aanvraag voor een lidmaatschap doet.

Door het aanvragen van een lidmaatschap garandeert u dat u ten minste zestien jaar oud bent of dat u schriftelijke toestemming van ouders en/of voogd hebt verkregen om een ??aanvraag voor een lidmaatschap te doen.

Kan dit beleid te wijzigen?
ASK Expertise kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen. ASK Expertise raadt u daarom aan om regelmatig dit beleid te raadplegen.

Eventuele vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Vragen, opmerkingen en eventuele andere verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan de juridische afdeling van Byveo via info@askexpertise.nl.