Gemeenten


Ask Expertise ondersteunt buurtteams bij hun zorg voor gezinnen en cliënten

Sinds de transitie in 2015 is de verantwoordelijkheid van zorg voor jeugd en gezin verplaatst van provincies naar gemeenten. U geeft buurtteams en andere organisaties in het sociale domein opdracht basiszorg te bieden en scherp te blijven op wat gezinnen en cliënten nodig hebben. Als gemeente schept u randvoorwaarden om zorgverleners in de wijk in staat te stellen hun werk goed te doen. Vaak zijn het generalisten die voorheen in de specialistische zorg werkten. Zij hebben regelmatig behoefte aan consultatie en advies zodat ze verder kunnen. Via het platform Ask Expertise kunnen ze eenvoudig aan ondersteunende informatie komen. Bij elkaar en bij medewerkers in de aanvullende specialistische (jeugd)zorg. Ask Expertise is ontwikkeld voor en door gebruikers.


Waarom Ask Expertise?

Het digitale platform Ask Expertise is hét middel voor interne en externe consultatie voor gezinswerkers in de wijk. Het op maat gemaakte digitale platform maakt expertise van aanvullende en gespecialiseerde zorg toegankelijk voor de eerste lijn. Het platform helpt gezinswerkers ook de ernst van problemen snel te signaleren. Door specialistische zorg preventief in te zetten, kunnen extra kosten van langdurige specialistische zorg in een later stadium worden voorkomen. Het systeem koppelt vragen van gezinswerkers aan de juiste expertise. Zij kunnen vragen stellen en antwoorden bekijken op een moment dat het hun schikt, op een pc, tablet of mobiel.


Kennis delen

Vroeger vervloog opgedane kennis, nu vormt het platform een database waar steeds meer kennis in opgeslagen wordt. Deelnemers kunnen eenvoudig gebruikmaken van deze opgeslagen kennis. Het systeem is ‘zelflerend’, de database breidt gaandeweg uit, de zoekfunctie en automatische match tussen vraag en antwoord zal steeds verder verfijnen. Nog voor de vraag op het platform staat, is het antwoord al duidelijk.Platform voor en door gebruikers

Byveo heeft Ask Expertise ontwikkeld in samenspraak met gebruikers. Alle buurtteams in Utrecht, maar ook diverse specialistische zorgorganisaties in het sociale domein zijn aangehaakt, bijvoorbeeld GGZ-instellingen, het Leger des Heils en vrijgevestigde experts. Dit aantal groeit, waardoor het platform steeds waardevoller wordt.


Voordelen Ask Expertise:

 • Ondersteunt gezinswerkers in de buurtteams door snelle en efficiënte consultatie
 • Stelt buurtteams in staat gezinnen en cliënten in de wijk de zorg te geven die nodig is
 • Consultatie in buurtteams zelf, tussen buurtteams onderling en tussen buurtteams en specialistische GGZ-zorg
 • Ontwikkeld door en voor gebruikers
 • Betere zorg in de wijk: goede besteding gemeenschapsgeld
 • Platform gebruiksvriendelijk te benaderen via pc, tablet en mobiel
 • Vragen stellen zonder afhankelijk te zijn van bereikbaarheid collega’s
 • Voorkomt onnodig doorverwijzen naar specialistische zorg
 • Opgedane kennis blijft beschikbaar is database
 • Verzamelplaats van kennisdocumenten
 • Systeem is ‘zelflerend’ en koppelt vraag aan juiste expertise
 • Voldoet aan strenge eisen van veiligheid en privacy
 • Helpdesk aanwezig