ASK Expertise

Het enige zelflerende systeem dat de kracht binnen uw organisatie én uw regio inzet waar dat het meest nodig is, op dit moment!

Het team van Byveo en haar gebruikers binnen de geestelijk gezondheidszorg bouwen al jaren samen aan dit systeem, hierdoor zijn er de juiste zaken aanwezig die ook daadwerkelijk helpen bij de dagelijkse werkzaamheden.

Communicatie en Consultatie

Intern:

De ASK Expertise tool kan worden ingezet om de interne communicatie onder personeel te versoepelen door de aanwezige kennis en expertises binnen de organisatie te definieren en in te zetten. Hierdoor zal bij allerlei soorten vraagstellingen en problematiek ASK kunnen worden ingezet om direct de juiste persoon te vinden.

Extern:

ASK Expertise koppelt uw organisatie aan andere organisaties binnen dezelfde sector, in dit geval de Geestelijke Gezondheid sector. Hierdoor faciliteren wij een overkoepelend netwerk van kennis en kunde. Door over de grenzen van organisaties heen deze kennis en kunde in te zetten en te delen dragen alle gebruikers bij aan het versoepelen van de zorg in Nederland.

Verzamelen van data relevant voor het bieden van gepaste zorg

Nog nooit eerder is het mogelijk geweest om in real-time te monitoren welke expertises er aanwezig zijn binnen uw organisatie en waar de meeste vraag naar is in uw regio. Het ASK platform beschikt over een zeer uitgebreid en intelligent content management systeem (CMS). Nagenoeg all data is beschikbaar en exporteerbaar.

De totaaloplossing ‘ASK expertise’

Hier de belangrijkste functionaliteiten van het platform

u

Vragen stellen

Stel vragen aan collega’s, con-collega’s, (buurt)teams, loketten of onderling.

 

Kennis delen

Deel uw kennis op het platform door een uitgebreide persoonlijke wiki omgeving waar interactie met geintereseerden wordt gestimuleerd.

Dynamische groepen

Dynamische groepen met een zelfreinigende werking: Geen wildgroei meer, tijdelijk, actief, vraaggericht, privé en/of openbaar.

}

Wachttijden

De wachttijden binnen uw regio worden dagelijks door ons up-to-date gehouden zodat u middels de mobiele app alsmede op de web-app altijd op de hoogte bent.

Auto matching

Het systeem van ASK koppelt vragen aan de juiste gebruikers door gedrag, instellingen en het zelflerende systeem samen te laten werken. Hierdoor wordt werken met het systeem zeer effectief en efficient.

~

Besloten groepen

Werk samen met een selecte groep participanten met gebruik van de besloten groepen. Hierdoor wordt het mogelijk om buiten het zicht gevoelige informatie te delen met de participanten zoals collega’s, experts, clienten, 1ste en 2de lijn’s zorg.

Notificaties

Op uw mobiel, per email of als notificatie binnen het platform. Makkelijk instelbaar om niet lastig gevallen te worden maar ook om niets te missen.

U

Archief

Alle content binnen het platform is beschikbaar en doorzoekbaar om zo met de aanwezige kennis uw voordeel te doen. tevens blijft gevoelige data verborgen voor onbevoegden desgewenst.

Statistieken

Big Data wordt opgeslagen binnen het platform en kan worden geexporteerd om geanalyseerd te worden. Een zeer uitgebreid palet aan statistieken maakt het mogelijk voorheen onmogelijk meetbare KPI’s te tonen.

ASK Expertise is overal benaderbaar middels de app voor de mobiele telefoon of een browser op een pc. Alle data wordt opgeslagen in Nederland. De bedrijfsvoering van Byveo alsmede de mate van security van het platform en de infrastructuur van de hosting provider voldoen aan de strenge GDPR eisen. Bovendien is de Hosting partij in eigendom van de makers waardoor continuiteit en de veiligheid 100% is gewaarborgd.

Opgeslagen data

Alles op 1 plek opgeslagen en alles op 1 plek te raadplegen. Laat kennis/data niet meer verloren gaan en sluit direct aan bij ASK Expertise.

‘Gemeente Utrecht ondersteunt Ask Expertise’

– Hélène Bos

Klaar om te beginnen?