Aanvullende zorg


Aanvullende en specialistische zorg toegankelijk voor eerste lijn

De regie van de zorg van de cliënt in de wijk ligt bij de zorgregisseur uit het buurtteam. Buurtteams verwijzen ook naar aanvullende of specialistische zorg. In deze teams werken veel generalisten die voorheen in de specialistische zorg werkten. Zij hebben regelmatig behoefte aan consultatie en advies zodat ze verder kunnen. Het op maat gemaakte digitale platform Ask Expertise maakt expertise van aanvullende en gespecialiseerde zorg toegankelijk voor de eerste lijn. Het platform helpt gezinswerkers ook de ernst van problemen snel te signaleren. Door specialistische zorg preventief in te zetten, kunnen extra kosten van langdurige specialistische zorg in een later stadium worden voorkomen.

Waarom Ask Expertise?


Het digitale platform Ask Expertise is hét middel voor interne en externe consultatie. Collega’s uit buurtteams en andere professionals kunnen via het platform experts binnen uw organisatie snel en eenvoudig raadplegen. Ook kunt u via het platform kennis delen met externe collega’s binnen de specialistische zorg. Belangrijk is dat u uw profiel goed invult en bijhoudt. Het systeem koppelt dan de vraag aan de juiste expertise. U kunt antwoorden op een moment dat het u schikt; de termijn van antwoorden is vastgelegd in een gedragscode. Uw advies helpt gezinswerkers uit de eerste lijn en andere vragenstellers verder. Dit voorkomt onnodige doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg.Kennis delen


Misschien is het probleem van de cliënt ingewikkelder dan was voorzien. Wat is de beste aanpak? Mogelijk worstelde enkele maanden eerder een andere gezinswerker met hetzelfde probleem. Vroeger vervloog opgedane kennis, nu vormt het platform een database waar steeds meer kennis in opgeslagen wordt. Deelnemers kunnen eenvoudig gebruikmaken van deze opgeslagen kennis. Nog voor de vraag op het platform staat, is het antwoord al duidelijk.


Platform voor en door gebruikers


Byveo heeft Ask Expertise ontwikkeld in samenspraak met gebruikers. Alle buurtteams in Utrecht, maar ook diverse specialistische zorgorganisaties in het sociale domein zijn aangehaakt, bijvoorbeeld GGZ-instellingen, het Leger des Heils en vrijgevestigde experts. Dit aantal groeit, waardoor het platform steeds waardevoller wordt.

Voordelen Ask Expertise:

  • Snel en efficiënt intern en extern collega’s en specialisten consulteren
  • Platform benaderen via pc en app, op een moment dat het u schikt
  • Vragen stellen zonder afhankelijk te zijn van bereikbaarheid collega’s
  • Melding als vraag of reactie binnen is
  • Voorkomt onnodig doorverwijzen naar specialistische zorg
  • Opgedane kennis blijft beschikbaar is database
  • Verzamelplaats van kennisdocumenten
  • Systeem is ‘zelflerend’ en koppelt vraag aan juiste expertise
  • Voldoet aan strenge eisen van veiligheid en privacy
  • Helpdesk aanwezig