ASK Expertise: Passende zorg door het delen van kennis

Zou het niet mooi zijn als we elkaar als hulpverleners bij verschillende organisaties makkelijker kunnen betrekken en bevragen om sneller de best passende hulp dichtbij de hulpvrager te bieden? Vandaag help ik jou, morgen help jij mij. Precies zoals in de participatiemaatschappij.

Ontdek het op Google Play

 

AVG-Proof

 

Wat is het?

Een digitaal platform voor hulpverleners van verschillende organisaties, waar zij elkaar vraaggericht kunnen consulteren over geanonimiseerde casussen. Je kunt hier eenvoudig je kennis delen en verbreden. En je kunt leren van ervaringen van anderen.

Hét digitale consultatie platform voor professionals in het sociale domein.

Hoe werkt het?

Gebruikers van ASK Expertise die behoefte hebben aan intercollegiale consultatie, stellen een vraag op het platform. Het platform matcht de gevraagde expertise met de beschikbare expertise (profielen van aangesloten hulpverleners & organisaties). Een beperkt aantal gebruikers krijgt de uitnodiging om op het platform te reageren op de vraag. Andere gebruikers kunnen ook reageren. Het is zelfs mogelijk bij een bepaalde casus gericht iemand met geschikte expertise uit te nodigen van buiten het platform. Deze krijgt dan beperkt toegang tot de betreffende groep. Alle reacties bij een geanonimiseerde casus zijn dus in één chatgesprek te volgen. Zo komen verschil- lende expertises rond één casus bij elkaar en wordt automatische gearchiveerd. Dit voorkomt tevens een wildgroei aan groepen.

Waarom?

Omdat we streven naar passende integrale hulp in de directe leefomgeving van mensen die hulp vragen. Dat vraagt om een hulpverlener die het problemen van mensen kan overzien en daar begint waar de nood voor de klant het hoogst is. Dat kan alleen als hulpverleners elkaar weten te vinden, elkaar bevragen en elkaar laten aansluiten waar dat nodig is. Met ASK Expertise breid je je netwerk in één keer uit en kun je je vraag gemakkelijk aan alle experts stellen. Zo verbind het platform diverse teams, organisaties en expertises.

Voor wie is het?

ASK Expertise is een platform voor en door professionals, waarbij wederkerigheid hoog in het vaandel staat. Zowel medewerkers van het buurtteam, van sociale basisvoorzieningen als van aanvullende zorgpartijen plaatsen consultatievragen. Op die manier wordt kennis optimaal gedeeld.

Wat gebeurt er met de gedeelde kennis?

De kennis die je via ASK expertise deelt, blijft voor iedereen beschikbaar. Je kunt chats nalezen en er is de mogelijkheid om eigen ervaringen te delen die voor anderen relevant zijn.
Het is een platform voor en door professionals, waarbij je zelf bepaalt of je de klant betrekt bij de vraagstelling en/of laat meelezen.

Context van de ontwikkeling

Het platform is ontwikkelt in het kader van de transformatie van het sociaal domein in Utrecht en ondersteunt integrale hulpverlening. ASK Expertise is voortgekomen uit een initiatief van Netwerk voor Jeugd (samenwerkende jeugdhulporganisaties) en doorontwikkeld op initiatief van Lokalis en Buurtteamorganisatie Sociaal.

Voordelen

 • Ondersteunt gezinswerkers in de buurtteams door snelle en efficiënte consultatie
 • Betere zorg in de wijk: goede besteding gemeenschapsgeld
 • Voorkomt onnodig doorverwijzen naar specialistische zorg
 • Snel en efficiënt intern en extern collega’s en specialisten consulteren
 • Consultatie in buurtteams zelf
 • Consultatie tussen buurtteams onderling
 • Consultatie tussen buurtteams en specialistische GGZ-zorg
 • Consulatie met externe experts
 • Dynamische groepen met een zelfreinigende werking
 • Geen onoverzichtelijke lijsten met inactieve groepen
 • Snel te benaderen via pc, tablet en mobiel
 • Vragen stellen zonder afhankelijk te zijn van bereikbaarheid collega’s
 • Opgedane kennis blijft beschikbaar is database
 • Verzamelplaats van kennisdocumenten
 • Systeem is ‘zelflerend’ en koppelt vraag aan juiste expertise
 • Voldoet aan strenge eisen van veiligheid en privacy
 • Helpdesk aanwezig

Klaar voor gebruik

In de afgelopen periode hebben Lokalis, Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en een aantal partners uit de aanvullende zorg het systeem uitgebreid getest en doorontwikkeld. Daarmee is ASK Expertise klaar voor breder gebruik. Hoe meer partijen zich aansluiten op ASK Expertise, des te groter de beschikbare expertise. Dat verbetert de samenwerking en de integrale hulpverlening op alle niveaus, zowel bij de generalist als bij de specialist. Het versterkt het wijkgerichte werken, doordat hulpverleners makkelijker toegang hebben tot expertise buiten de eigen wijk. Het platform blijft constant in ontwikkeling, want bevindingen en wensen van alle gebruikers worden meegenomen.

Doen jullie mee?

Avatar

Hélène Bos accounthouder gemeente Utrecht

‘Gemeente Utrecht ondersteunt start Ask Expertise’‘Om gezinnen en cliënten in onze gemeente goed te kunnen helpen, moeten buurtteamwerkers op een eenvoudige manier aan ondersteunende informatie kunnen komen. Als partijen in de jeugdzorg Ask Expertise een goed instrument vinden om te consulteren, ondersteunen we dat als gemeente’,Lees verder

Avatar

Karin Geschiere Manager organisatie ontwikkeling Lokalis

'Zorgverleners moeten elkaar eenvoudig kunnen consulteren. Dit leidt tot maatwerk. Platform Expertise Jeugd zie ik als een onontbeerlijk digitaal middel om de eerste en tweede lijn met elkaar te verbinden; we willen namelijk af van de harde scheiding die daar vroeger tussen bestond.’Lees verder

Avatar

Rob Hartings Lid raad van bestuur Youké

“Het is een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk systeem. Onze medewerkers krijgen via hun mail automatisch een melding als iemand op het platform een vraag over een casus heeft gesteld. Op een moment dat het hén uitkomt, kunnen ze eenvoudig via hun mail op de vraag reageren.”Lees verder

Avatar

Suzanne de Jong zorgcoördinator Youké

“‘Ik geloof er écht in,’ zegt Suzanne de Jong, team- en zorgcoördinator bij Youké. ‘Ik geloof in Ask Expertise als digitaal platform waar gezinswerkers uit de buurtteams en andere zorgverleners vanuit de gemeentelijk toegang laagdrempelig en efficiënt uit verschillende hoeken advies kunnen krijgen bij een ingewikkelde casus.’”Lees verder

Avatar

Liesbeth Swartjes Orthopedagoog en teamhoofd START Youké

“Wijkteams, buurtteams en sociale teams in het werkveld versterken zich door de kennis die via het platform wordt opgebouwd. Gezinswerkers en andere medewerkers uit de wijkteams krijgen via het platform eenvoudig en snel advies vanuit meerdere disciplines op praktische vragen over cliënten die ze begeleiden. Adviezen waar ze mee verder kunnen.”Lees verder

Avatar

Esther Alblas Projectmanager Lokalis

“We hebben belangrijke stappen gezet met het platform. De ervaring leert dat gezinswerkers die een vraag stellen op het platform binnen 24 uur vanuit verschillende disciplines een reactie hebben.”Lees verder

Avatar

Marenne van Kempen Bestuurder Lokalis

Nu de app aan het platform toegevoegd is, is het geheel ook aantrekkelijker voor externe partijen. ‘Ideaal is als alle mensen die betrokken zijn bij jeugd en gezin, zijn aangesloten op het platform. Ik denk dan aan specialistische zorg, vrijgevestigde experts en misschien bepaalde diensten van de gemeente. Misschien dat op de lange termijn ook scholen, kinderopvang en andere partners in het gewone leven kunnen aansluiten en dat ouders via het platform vragen kunnen stellen. Ook zij moeten toegang hebben tot kennis en expertise om goede keuzes te kunnen maken.’Lees verder

Avatar

Jan van Gameren Buurtondernemer Buurtteam Lunetten

In juni 2017 introduceerde Buurtteamorganisatie Sociaal in Utrecht de Ask Expertise app en het digitale platform dat hierachter zit. ‘Onze 300 medewerkers moeten eenvoudig toegang hebben tot de expertise buiten het eigen team’, vertelt Jan van Gameren, buurtondernemer van Buurtteam Lunetten en verantwoordelijk voor de uitrol van Ask Expertise binnen Buurteamorganisatie Sociaal. ‘Ook willen we dat eenmaal opgedane kennis beschikbaar blijft voor collega’s. Ask Expertise is voor ons een oplossing.’Lees verder