Hét digitale consultatieplatform
voor professionals in het sociale domein

Ontdek het op Google Play


ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK
ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK


Buurtteams

Aanvullende zorg

Gemeenten

Intelligent platform voor kennis delen en consult


Werkt u in de GGZ-sector en wilt u een vraag of probleem voorleggen aan collega’s of specialisten buiten uw team? Ask Expertise is hét intelligente en open digitale platform waarmee generalistische en specialistische zorg, externen en in de toekomst ook de ouders binnen en buiten de gemeente elkaar consulteren.

Met het consultatie- en expertiseplatform Ask consulteert u als professional of ouder rechtstreeks één of meerdere professionals van uw eigen of een andere organisatie of buurtteam over een geanonimiseerde casus. U kunt met meerdere personen over één casus chatten. Het platform heeft een zelflerend algoritme en helpt u daarmee steeds beter de juiste professional te vinden.

Na de transitie van de volwassen- en jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015 zijn professionals zoekende naar de nieuwe rol die ze in het nieuwe stelsel innemen. Ze hebben behoefte aan een intelligent digitaal platform waarmee ze in contact kunnen komen met collega’s uit de generalistische en specialistische zorg en waar ze expertise kunnen delen en opbouwen. Dit helpt hen om te groeien in hun nieuwe rol. Professionals die zorg bieden aan burgers, gezinnen en jeugd bouwden samen met de ontwikkelaars van Byveo het ASK Expertise Platform.

Voordelen


 • Kosten besparing op operationeel vlak.
 • Het platform faciliteert interne consultatie (tussen de teams, op basis van expertise) en externe consultatie (tussen buurtteams, specialistische zorg en experts.)
 • Ouders kunnen vragen stellen en de voortgang volgen.
 • Een dekkend aanbod aan specialistische hulpinstellingen zijn al aangesloten op het platform.
 • Het platform ontsluit relevante kennisbronnen, bijvoorbeeld uit de eigen interne kenniskringen, richtlijnen en kennisinstituten.
 • Het zelflerende aspect van het platform zorgt voor steeds snellere suggesties op vragen op basis van bestaande content op het platform.
 • Professionals zijn inmiddels gewend om het platform te gebruiken.
 • Het platform is makkelijk toegankelijk en met een mobiele telefoon te benaderen, inclusief push notificaties.
 • Specialisten blijven niet langer buiten beeld, omdat generalisten nu eenvoudig buiten hun eigen netwerk hun vraag of probleem neer kunnen leggen bij een collega of specialist.
 • Informatie blijft beschikbaar voor collega’s, waardoor geleerd wordt van eerdere kennisdeling.
 • Reacties vanuit verschillende invalshoeken en disciplines helpen u de juiste aanpak te kiezen voor het probleem van uw cliënt.

Hoe werkt het expertiseplatform?


Wij zetten de software klaar die u nodig heeft. U hoeft geen software te installeren en zich geen zorgen te maken over onderhoud. Inloggen is voldoende. Dit wordt ook wel ‘SaaS’ genoemd, wat staat voor ‘Software as a Service’.

 • Inloggen volstaat. Wij updaten en onderhouden het systeem zodat alles up-to-date blijft.
 • Het ASK Expertiseplatform blijft constant innoveren om ervoor te zorgen dat het platform nooit verouder en constant mee groeit met de markt.

Testimonials


Avatar

Hélène Bos accounthouder gemeente Utrecht

‘Gemeente Utrecht ondersteunt start Ask Expertise’ ‘Om gezinnen en cliënten in onze gemeente goed te kunnen helpen, moeten buurtteamwerkers op een eenvoudige manier aan ondersteunende informatie kunnen komen. Als partijen in de jeugdzorg Ask Expertise een goed instrument vinden om te consulteren, ondersteunen we dat als gemeente’, Lees verder

Avatar

Karin Geschiere Manager organisatie ontwikkeling Lokalis

'Zorgverleners moeten elkaar eenvoudig kunnen consulteren. Dit leidt tot maatwerk. Platform Expertise Jeugd zie ik als een onontbeerlijk digitaal middel om de eerste en tweede lijn met elkaar te verbinden; we willen namelijk af van de harde scheiding die daar vroeger tussen bestond.’ Lees verder

Avatar

Rob Hartings Lid raad van bestuur Youké

“Het is een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk systeem. Onze medewerkers krijgen via hun mail automatisch een melding als iemand op het platform een vraag over een casus heeft gesteld. Op een moment dat het hén uitkomt, kunnen ze eenvoudig via hun mail op de vraag reageren.” Lees verder

Avatar

Suzanne de Jong zorgcoördinator Youké

“‘Ik geloof er écht in,’ zegt Suzanne de Jong, team- en zorgcoördinator bij Youké. ‘Ik geloof in Ask Expertise als digitaal platform waar gezinswerkers uit de buurtteams en andere zorgverleners vanuit de gemeentelijk toegang laagdrempelig en efficiënt uit verschillende hoeken advies kunnen krijgen bij een ingewikkelde casus.’” Lees verder

Avatar

Liesbeth Swartjes Orthopedagoog en teamhoofd START Youké

“Wijkteams, buurtteams en sociale teams in het werkveld versterken zich door de kennis die via het platform wordt opgebouwd. Gezinswerkers en andere medewerkers uit de wijkteams krijgen via het platform eenvoudig en snel advies vanuit meerdere disciplines op praktische vragen over cliënten die ze begeleiden. Adviezen waar ze mee verder kunnen.” Lees verder

Avatar

Esther Alblas Projectmanager Lokalis

“We hebben belangrijke stappen gezet met het platform. De ervaring leert dat gezinswerkers die een vraag stellen op het platform binnen 24 uur vanuit verschillende disciplines een reactie hebben.” Lees verder

Avatar

Marenne van Kempen Bestuurder Lokalis

Nu de app aan het platform toegevoegd is, is het geheel ook aantrekkelijker voor externe partijen. ‘Ideaal is als alle mensen die betrokken zijn bij jeugd en gezin, zijn aangesloten op het platform. Ik denk dan aan specialistische zorg, vrijgevestigde experts en misschien bepaalde diensten van de gemeente. Misschien dat op de lange termijn ook scholen, kinderopvang en andere partners in het gewone leven kunnen aansluiten en dat ouders via het platform vragen kunnen stellen. Ook zij moeten toegang hebben tot kennis en expertise om goede keuzes te kunnen maken.’ Lees verder

Avatar

Jan van Gameren Buurtondernemer Buurtteam Lunetten

In juni 2017 introduceerde Buurtteamorganisatie Sociaal in Utrecht de Ask Expertise app en het digitale platform dat hierachter zit. ‘Onze 300 medewerkers moeten eenvoudig toegang hebben tot de expertise buiten het eigen team’, vertelt Jan van Gameren, buurtondernemer van Buurtteam Lunetten en verantwoordelijk voor de uitrol van Ask Expertise binnen Buurteamorganisatie Sociaal. ‘Ook willen we dat eenmaal opgedane kennis beschikbaar blijft voor collega’s. Ask Expertise is voor ons een oplossing.’ Lees verder

Aanmelden


14 + 14 =